Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2015

2014

2013

2012

2011

Resultaat

     

Netto-omzet

1.586

1.594

1.744

1.674

1.586

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.680

1.729

-1.389

1.772

1.695

Totaal bedrijfskosten

-1.341

-1.245

-1.389

-1.378

-1.297

Bedrijfsresultaat

339

484

390

394

398

Resultaat na belastingen

235

323

-94

224

251

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-211

-172

-94

-96

-112

Materiële vaste activa

5.899

6.218

6.012

5.821

5.575

Balanstotaal

7.726

7.672

3.375

7.414

7.318

Eigen vermogen

3.687

3.579

1.895

3.203

3.079

Totaal rentedragend vreemd vermogen

1.668

1.775

1.895

1.896

1.931

Totaal financiering

5.355

5.354

5.270

5.099

5.010

Investeringen in vaste activa

575

572

576

583

479

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

513

623

683

545

557¹

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-492

-410

-493

-498

-398

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-99

-201

-135

-53

-5541

Vrije kasstroom

21

213

190

47

1591

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

72%

91%

85%

100%

74%

ROIC

4,9%

6,3%

7,6%

6,9%

7,2%

FFO/nettoschuldpositie

28,1%

34,0%

38,7%

30,9%

34,1%

Rentedekking

7,6

7,6

5,1

6,0

5,8

Solvabiliteit

55,7%

53,6%

51,1%

49,5%

47,5%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Totaal aantal aandelen, inclusief nog te emiteren (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.100

3.078

3.063

3.087

3.057

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

31

26

29

31

36

Gelegde kabel (km)

918

816

904

1.160

1.167

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.671

2.658

2.649

2.644

2.630

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

19

18

20

22

23

Gelegde leiding (km)

159

136

160

196

206

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

29.882

29.936

30.314

30.522

30.576

Gas (miljoen m3)

6.012

6.115

7.790

7.461

7.039

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

9.465

10.310

12.742

12.364

12.134

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

956

929

930

781

744

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

21,9

19,9

24,0

24,5

20,0

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.411

5.908

5.878

5.675

5.430

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag