Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agio- reserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Hedge- reserve

Herwaar- derings- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2013

684

671

494

-2

28

1.104

224

3.203

         

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

-

-

-

2

-

-

-

2

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

-4

-

-

-4

Nettoresultaat 2013

-

-

-

-

-

-

288

288

         

Totaalresultaat 2013

-

-

-

2

-4

-

288

286

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-42

-

-42

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-494

-

-

-

-

-494

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

496

-

-

-

-

496

Dividend 2012

-

-

-

-

-

-

-74

-74

Bestemming resultaat 2012

-

-

-

-

-

150

-150

-

         

Per 31 december 2013

684

671

496

-

24

1.212

288

3.375

         

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Herwaardering voor verkoop beschikbare financiële activa

-

-

-

-

18

-

-

18

Nettoresultaat 2014

-

-

-

-

-

-

323

323

         

Totaalresultaat 2014

-

-

-

-

18

-

323

341

         

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

-

-

-

-

-

-12

-

-12

Dividend 2013

-

-

-

-

-

-

-125

-125

Bestemming resultaat 2013

-

-

-

-

-

163

-163

-

         

Per 31 december 2014

684

671

496

-

42

1.363

323

3.579

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag