Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 1 Bedrijfscombinaties

Algemeen

In december 2013 heeft Alliander Netz Heinsberg GmbH met EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Heinsberg met ingang van 1 januari 2014. Hiervoor was ultimo 2012 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 10 miljoen en is begin januari 2014 voldaan. De looptijd van de concessie bedraagt 20 jaar (tot en met 31 december 2032). De allocatie van de overnameprijs van € 10 miljoen is in onderstaand overzicht vermeld:

€ miljoen

Reële waarde per 1 januari 2014

Materiële vaste activa

9

Totaal activa

9

Totaal verplichtingen

-

Netto verworven activa

9

  

Koopsom

 

Cash

10

  

Af: netto verworven activa

-9

Goodwill

1

De totale overnamesom bedroeg op 1 januari 2014 € 10 miljoen, bestaande uit een betaling uit eigen middelen. De acquisitie is toegerekend aan het segment "Overig".

Toelichting

Netto verworven activa (€ 9 miljoen)

De netto verworven activa hebben betrekking op netten, aansluitingen en meters.

Goodwill

De goodwill van € 1 miljoen heeft betrekking op de te verwachten synergie-effecten.

Overig

De totale kosten gemoeid met de acquisitie van de gasnetten in Heinsberg hebben € 0,25 miljoen bedragen. Deze kosten zijn in de winst-en-verliesrekeningen over 2012 en 2013 verwerkt. De netto-omzet van deze netten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 bedraagt € 1,8 miljoen. Het nettoresultaat over dezelfde periode bedraagt € 0,4 miljoen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag