Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen

€ miljoen

2014

2013

Debiteuren, reguliere verkopen

70

 

86

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-10

 

-13

 

Handelsvorderingen

 

60

 

73

     

Overige vorderingen

 

22

 

25

Overlopende activa

 

176

 

184

     

Boekwaarde per 31 december

 

258

 

282

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 10 miljoen (2013: € 13 miljoen). De last in de winst-en-verliesrekening over 2013 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 1 miljoen (2013: € 7 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot [34].

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag