Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 11 Liquide middelen

Liquide middelen

€ miljoen

2014

2013

Banktegoeden

10

8

Kasgeldleningen

157

147

   

Boekwaarde per 31 december

167

155

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van 0,00% tot 0,27% (2013: 0,05% tot 0,66%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2014 geen gelden in liquide middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft (2013: nihil).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag