Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 13 Rentedragende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2014

2013

Boekwaarde per 1 januari

1.895

1.896

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

157

177

Aflossingen

-284

-181

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

7

3

Totaal

-120

-1

   

Boekwaarde per 31 december

1.775

1.895

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Achtergestelde leningen

8,6%

8,8%

5

4

90

92

Onderhandse en groenleningen

2,9%

3,0%

1

1

20

20

Euro Medium Term Notes

3,9%

3,9%

-

277

1.494

1.492

Banken

-

8,2%

-

2

-

-

Euro Commercial Paper

0,6%

-

153

-

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

12

7

       

Boekwaarde per 31 december

  

159

284

1.616

1.611

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2014 € 159 miljoen (2013: € 284 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden en de Euro Comercial Paper.

Ultimo 2014 was voor een boekwaarde van € 1.494 miljoen (nominaal € 1.500 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2014 is in het kader van het ECP-programma voor € 153 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2013: nihil).

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2014

2013

Minder dan 1 jaar

159

284

Tussen 1 en 2 jaar

424

6

Tussen 2 en 3 jaar

5

424

Tussen 3 en 4 jaar

6

5

Tussen 4 en 5 jaar

306

6

Meer dan 5 jaar

875

1.170

   

Boekwaarde per 31 december

1.775

1.895

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag