Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen

2014

2013

Boekwaarde per 1 januari

1.555

1.530

   

Ontvangen

80

82

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-63

-61

Herrubricering en overige mutaties

-

4

   

Boekwaarde per 31 december

1.572

1.555

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag