Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 16 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

€ miljoen

Milieuherstelkosten

Overige voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2013

7

67

74

    

Mutaties 2013

   

Dotaties

-

56

56

Onttrekkingen

-

-1

-1

Herrubricering naar kortlopend

-5

-

-5

Totaal

-5

55

50

    

Boekwaarde per 31 december 2013

2

122

124

    

Mutaties 2014

   

Dotaties

-

2

2

Onttrekkingen

-1

-4

-5

Vrijval

-1

-127

-128

Valuta- omrekeningsverschillen en overige mutaties

-

8

8

Totaal

-2

-121

-123

    

Boekwaarde per 31 december 2014

-

1

1

De mutaties in overige voorzieningen hebben in het bijzonder betrekking op de reservering in verband met de credit default swap (CDS). In 2014 is sprake van een daling van de negatieve marktwaarde van de CDS met € 8 miljoen ten gunste van het resultaat en € 16 miljoen valutaresultaat ten laste van het resultaat, waardoor de dotatie aan de voorziening in verband met de CDS in totaal € 8 miljoen bedroeg. Eind 2014 is daarnaast een vrijval van de voorziening inzake de CDS verantwoord van € 127 miljoen. Voor een nadere toelichting omtrent de CDS wordt verwezen naar noot [8].

De overige voorzieningen ultimo 2014 bedragen € 1 miljoen en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten (2013: € 1 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag