Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

Alliander heeft per eind 2014 en 2013 geen vorderingen uit hoofde van financiële leases.

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2014

2013

Binnen 1 jaar

24

26

Tussen 1 en 5 jaar

99

101

Meer dan 5 jaar

85

68

   

Totaal per 31 december

208

195

De operationele leases hebben ultimo 2014 met name betrekking op de verhuur van transformatoren, laadpalen en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy.

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2014

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

10

39

223

272

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-11

-43

-73

-127

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-4

150

145

     

Stand per 31 december 2013

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

9

34

204

247

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-9

-37

-74

-120

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

-3

130

127

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2014 en ultimo 2013 hebben voornamelijk betrekking op een verplichting betreffende twee cross border leasetransacties.

De totale, toekomstige, minimale leaseverplichtingen uit hoofde van operationele leases zijn als volgt:

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2014

2013

Binnen 1 jaar

20

20

Tussen 1 en 5 jaar

34

39

Meer dan 5 jaar

2

-

   

Totaal per 31 december

56

59

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen en bedrijfsauto’s.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag