Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 22 Overige baten 

Overige baten

€ miljoen

2014

2013

Amortisatie bijdragen in aanleg

63

61

Overige bedrijfsopbrengsten

78

41

   

Totaal

141

102

De overige baten zijn in het boekjaar 2014 uitgekomen op € 141 miljoen (2013: € 102 miljoen). Deze stijging is in belangrijke mate veroorzaakt door het incidentele resultaat uit de verkoop van aandelen KEMA (€ 40 miljoen). De overige baten hebben verder voornamelijk betrekking op de amortisatie van aansluitbijdragen van onze klanten (€ 63 miljoen) en diverse overige opbrengsten, bestaande uit onder meer ontvangen schadevergoedingen, verhuuropbrengsten, boekwinsten uit verkoop van activa en overige opbrengsten (€ 38 miljoen) en boekwinsten uit verkoop van activa. Voorts zijn in 2014 hieronder verantwoord de bijdrage van Eneco voor de aanloopkosten van CDMA (€ 4 miljoen) van voorgaande jaren en de ontvangen bedragen (€ 5 miljoen) van de ACM in het kader van de uitkomst van geschillen.

Verkoop belang KEMA

De bijzondere post in 2014 onder de overige baten heeft betrekking op de verkoop van het 25,4% belang in KEMA aan DNV GL Group, inclusief de afwaardering van de hieraan gerelateerde put en call opties. Deze is als volgt verantwoord:

€ miljoen

2014

Verkoopprijs

80

Af: boekwaarde belang

23

Bruto boekwinst

57

  

Afwaardering opties

17

Boekwinst voor belastingen (overige baten)

40

  

Vennootschapbelasting

5

Boekwinst na belastingen

45

Ten aanzien van de bruto boekwinst is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Bij de afwaardering van de opties is de hiervoor verantwoorde latentie vrijgevallen ten gunste van het resultaat, zodat per saldo een netto boekwinst op de verkoop van het belang in KEMA is gerealiseerd van € 45 miljoen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag