Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overig

Totaal

2014

    

Afschrijvingen

5

235

91

331

Desinvesteringen

5

12

12

29

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

-5

-

-1

-6

     

Totaal 2014

5

247

102

354

     

2013

    

Afschrijvingen

6

227

91

324

Desinvesteringen

-

17

9

26

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

6

1

-

7

     

Totaal 2013

12

245

100

357

In 2014 hebben er bijzondere waardevermeerderingen plaatsgevonden ter waarde van € 6 miljoen (2013: waardevermindering van € 7 miljoen). Dit betreft het terugnemen van in 2013 genomen impairments voor gebouwen en terreinen op de Spaklerweg (zie noot [33]) en op een warmtetransportleiding (zie noot [3]). Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa. In de kolom Overig is de afschrijving op de immateriële vaste activa verantwoord.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag