Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 27 Financiële baten

Financiële baten

€ miljoen

2014

2013

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

1

Reële waardeverandering put optie KEMA

-

6

Reële waardeverandering call optie KEMA

-

7

Overige financiële baten

10

9

Valuta-omrekeningsverschillen

39

20

   

Totaal

50

43

De overige financiële baten hebben voornamelijk betrekking op de cross border leasecontracten gerelateerde voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6].

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6].

De put en de call optie inzake Kema zijn gedurende 2014 afgewikkeld. Voor een verdere toelichting omtrent de afwikkeling van deze opties wordt verwezen naar noot [22].

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag