Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 28 Financiële lasten

Financiële lasten

€ miljoen

2014

2013

Leningen van derden

-79

-79

Geactiveerde bouwrente

3

-

Reële waardeverandering swaps

-1

-5

Valuta-omrekeningsverschillen

-54

-15

Overige financiële lasten

-12

-13

   

Totaal

-143

-112

De financiële lasten worden met € 3 miljoen verlaagd door geactiveerde bouwrente inzake de nieuwbouw van de locatie in Duiven (€ 2 miljoen, 4,0% rente) en de aanleg van een warmteleiding door Indigo (€ 1 miljoen, 6,0% rente). In 2013 waren er geen kwalificerende activa waarvoor activering van bouwrente noodzakelijk is gebleken. 

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6] en de financial lease verplichting [noot 19].

De overige financiële lasten zijn voornamelijk gerelateerd aan de financial lease verplichting [noot 19]. Daarnaast zijn onder de overige financiële lasten tevens de kosten voor letters of credit en kredietfaciliteiten verantwoord.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag