Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 29 Belastingen

Belastingen

€ miljoen

2014

2013

Belastinglast

-79

-54

Mutatie latente belastingen

-15

-48

   

Totaal

-94

-102

De belastinglast van € 79 miljoen bestaat uit een last van € 78 miljoen over het boekjaar 2014 alsmede een kleine aanpassing op voorgaande jaren van € 1 miljoen.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2014 van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 74 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2014 (€ 78 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 4 miljoen). Het restant van de latente belastingvordering (€ 4 miljoen) kan met de verschuldigde vennootschapsbelasting ad € 74 miljoen worden verrekend.

Voor een nadere specificatie van de post Mutatie latente belastingen wordt verwezen naar Noot [17].

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2014

2013

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Boekwinst verkoop deelneming

-3,4

-

Overige permanente verschillen

0,8

1,3

   

Effectieve belastingdruk

22,4

26,3

De lagere effectieve druk in 2014 wordt veroorzaakt doordat over de boekwinst die is behaald met de verkoop van de deelneming KEMA geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het niet gewaardeerde verlies van Alliander AG, een aanpassing op basis van de ingediende aangifte 2013 en fiscaal niet aftrekbare kosten hebben een opwaarts effect op de effectieve druk.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag