Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 31 Vergunningen

Liander Infra West N.V. en Liander Infra Oost N.V., beide 100%-dochterondernemingen van Liander, zijn eigenaar van netten voor het transport van elektriciteit en gas in Nederland. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet (G-wet) hebben deze dochterondernemingen Liander aangewezen als netbeheerder van hun elektriciteits- en gasnetten voor een periode van 10 jaar (expiratiedatum: 9 juni 2024). Liander voert de taken uit overeenkomstig de E- en G-wet. Aan de door de Minister van Economische Zaken op 2 mei 2014 gegeven instemming met de aanwijzing van Liander tot netbeheerder is de voorwaarde verbonden dat Alliander N.V. haar statuten aanpast zodat uiterlijk op 31 mei 2015 wordt voldaan aan artikel 11 van de Elektriciteitswet 1998 en aan artikel 3 van de Gaswet. Deze statutenwijziging is in voorbereiding en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 april 2015. Endinet B.V. is eigenaar van het regionale elektriciteitsnet in Eindhoven. Endinet is ook eigenaar van het regionale gasnet in Eindhoven en in de regio‚Äôs Eindhoven en Oost-Brabant. Endinet B.V. is overeenkomstig de E- en G-wet aangewezen als netbeheerder van deze elektriciteits- en gasnetten (expiratiedatum 13 december 2020).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag