Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 37 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsge-bouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfs-middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

158

268

23

449

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-77

-158

-

-235

     

Boekwaarde per 1 januari 2013

81

110

23

214

     

Mutaties 2013

    

Investeringen

-

5

48

53

Desinvesteringen

-

-

-1

-1

Afschrijvingen

-4

-44

-

-48

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-

21

-27

-6

     

Totaal

-4

-18

20

-2

     

Boekwaarde per 31 december 2013

    

Aanschafwaarde

158

294

43

495

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-81

-202

-

-283

     

Boekwaarde per 31 december 2013

77

92

43

212

     

Mutaties 2014

    

Investeringen

-

5

70

75

Desinvesteringen

-3

-1

-5

-9

Afschrijvingen

-4

-42

-

-46

Investeringen in joint operation CDMA

-

9

-

9

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-

37

-35

2

     

Totaal

-7

8

30

31

     

Boekwaarde per 31 december 2014

    

Aanschafwaarde

150

345

73

568

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-245

-

-325

     

Boekwaarde per 31 december 2014

70

100

73

243

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag