Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 39 Investeringen in deelnemingen

Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2013

2.179

-

2.179

    

Mutaties 2013

   

Ontvangen dividend

-308

-

-308

Resultaat boekjaar

249

1

250

Interne overdracht

-6

-

-6

Uitbreiding aandelenkapitaal

42

-

42

Mutatie herwaarderingsreserve

-4

-

-4

Overige mutaties

1

-

1

Totaal

-26

1

-25

    

Boekwaarde per 31 december 2013

2.153

1

2.154

    

Mutaties 2014

   

Ontvangen dividend

-271

-

-271

Resultaat boekjaar

320

-

320

Interne overdracht

-1

-

-1

Uitbreiding aandelenkapitaal

45

-

45

Mutatie herwaarderingsreserve

19

-

19

Verkoop belang CDMA

-4

-

-4

Deconsolidatie CDMA

-5

-

-5

Overige mutaties

-

-1

-1

Totaal

103

-1

102

    

Boekwaarde per 31 december 2014

2.256

-

2.256

In 2014 is voor een bedrag van € 271 miljoen (2013: € 308 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V. en Endinet Groep B.V. De investering van € 45 miljoen in 2014 heeft met name betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.. Voor een toelichting op CDMA zie noot [5]. In de enkelvoudige jaarrekening is CDMA voor 60% als een joint operation opgenomen waarvoor een deconsolidatie is opgenomen in de mutatiestaat, zie noot [5]. De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag