Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 44 Langlopende verplichtingen

De rentevoeten en de aflossingen van de langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2014

2013

Boekwaarde per 1 januari

1.886

1.891

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

156

176

Aflossingen

-284

-181

Totaal

-128

-5

   

Boekwaarde per 31 december

1.758

1.886

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2014

2013

2014

2013

2014

2013

Achtergestelde leningen

8,6%

8,8%

5

4

86

90

Onderhandse en groene leningen

2,9%

3,0%

1

1

19

20

Euro Medium Term Notes

3,9%

3,9%

-

277

1.494

1.492

Banken

-

8,2%

-

2

-

-

Euro Commercial Paper

0,6%

-

153

-

-

-

Overig

0,0%

-

-

-

6

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

159

284

1.605

1.602

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag