Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 47 Saldo overige baten en lasten na belastingen

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen met een last van € 3 miljoen (2013: een bate van € 38 miljoen) betreft met name concernbrede activiteiten op holdingniveau. De daling ten opzichte van 2013 is in belangrijke mate veroorzaakt door intern doorbelaste rentes in 2014.

Bestuurdersbeloningen

De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is opgenomen in noot [24] van de geconsolideerde jaarrekening 2014.

Arnhem, 18 februari 2015

Raad van Bestuur

De heer P.C. Molengraaf (voorzitter)

De heer M.R. van Lieshout

Mevrouw I.D. Thijssen

Raad van Commissarissen

De heer E.M. d’Hondt (voorzitter)

Mevrouw J.G. van der Linde

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer

De heer J.C. van Winkelen

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag