Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De energievoorziening van morgen

Peter Molengraaf
Mark van Lieshout
Raad van Bestuur Alliander

Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen voor de energievoorziening van vandaag en morgen. Het is onze taak om energietransport veilig, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Daarom investeren we in uitbreiding en onderhoud van onze netten.

Hoewel de toegang tot energie voor onze klanten vooropstaat, krijgt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Bedrijven en consumenten hebben steeds vaker de wens om zelf energie op te wekken en energie te besparen. Met de slimme meter en energiemanagementsystemen krijgen zij meer inzicht en controle over hun energieverbruik. Dat helpt om slimmer met energie om te gaan.

Over de verduurzaming van de energievoorziening zijn landelijk afspraken gemaakt in het Energieakkoord. Met nieuwe initiatieven wil Alliander, samen met partners, een concrete bijdrage leveren aan verdere verduurzaming van onze samenleving. In 2013 zijn we activiteiten gestart die gericht zijn op elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden moeten we keuzes maken. De tarieven voor netbeheer dalen vanaf 2014. Dit is gunstig voor onze klanten, maar maakt het moeilijker om het huidige investeringsniveau te handhaven. We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het onderhoud aan onze elektriciteits- en gasnetten enerzijds en het faciliteren van de toekomstige energiewensen anderzijds. In dit jaarplan leest u wat onze bijdrage in 2014 is aan de betrouwbare energievoorziening van morgen.

Belangrijke marktontwikkelingen

Verstedelijking

Steeds meer mensen en bedrijven trekken naar de stad. Dit heeft gevolgen voor de energievoorziening. In ons werkgebied zijn beide uitersten zichtbaar: gebiedsuitbreiding en leegloop. We anticiperen hierop met passende investeringen in het net. Met IT-technologie en andere innovaties willen wij de infrastructuur optimaliseren en dure uitbreidingen voorkomen of uitstellen.

Energieverbruik verandert

In de toekomst zal, onder meer door elektrisch vervoer, het gebruik van elektriciteit toenemen. Daarnaast zien we dat woningen, gebouwen en industrie steeds energiezuiniger worden. We passen onze netten hierop aan en investeren om het energieverbruik in woningen terug te dringen.

Toename van decentrale energieopwek

Steeds meer consumenten en bedrijven gaan hun eigen elektriciteit, warmte en biogas produceren. Dat doen ze individueel, maar ook collectief met bijvoorbeeld buren of in coƶperaties. Wij maken energienetten geschikt voor de teruglevering van energie uit verschillende energiebronnen.

Digitalisering

Door technologische ontwikkelingen en IT worden apparaten energiezuiniger en komen er steeds meer slimme toepassingen. Wij investeren in nieuwe technologieƫn die klanten zelf controle geven over hun energievoorziening.

Toename mogelijkheden voor energieopslag

Door innovatie en nieuwe technologie nemen de mogelijkheden toe om (elektrische) energie op te slaan. Dit maakt het mogelijk om (duurzaam) opgewekte energie te bewaren. Deze ontwikkeling heeft mogelijk een grote invloed op de energievoorziening van de toekomst. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van kennis door middel van onderzoek en proefprojecten.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag