Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Missie, visie & strategie

Onze strategische uitgangspunten:

1 Voortdurend beter presteren op dienstverlening, leveringszekerheid en kosten.

2 Verbeteren van beheersing van energiestromen en inzicht in energieverbruik.

3 Klanten helpen energie te besparen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.

Onze klanten zijn in toenemende mate afhankelijk van energie. Zij rekenen erop dat energie op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de energievoorziening, ook op de langere termijn, betaalbaar blijft en duurzamer wordt.

Missie

Wij streven naar een betere samenleving in de regio’s waarmee we zijn verbonden.

Visie

Het energielandschap verandert. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd en er ontstaan nieuwe energievormen en -toepassingen. Er ontstaat nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, energiebesparing, energiemanagement en lokale opwek. Dit stelt andere eisen aan onze infrastructuur en de informatievoorziening. Alliander wil bij deze veranderingen een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een open energiemarkt en ondersteunen duurzame energiekeuzes van onze klanten en van de regio’s waarin we werken.

Strategie

Met onze klanten werken wij nauw samen om de omschakeling naar duurzame energiebronnen te realiseren. Alliander blijft continu verbeteren door de ontwikkeling en professionaliteit van medewerkers te stimuleren.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag