Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Energie voor medewerkers

Innoveren doe je samen

Speciaal voor medewerkers hebben wij het online ideeplein ‘SamenSlim’. Hier kunnen collega’s hun verbeterideeën delen én reageren op ideeën van anderen om verbetersuggesties nog sterker te maken. De meest kansrijke ideeën worden onderzocht en, indien haalbaar, gerealiseerd. We dagen collega’s uit om hun manier van werken zelf te beïnvloeden.

Met ongeveer 7000 medewerkers werken we aan een betrouwbare, veilige en duurzame energievoorziening. We hebben een uitdagende opdracht die er toe doet in de maatschappij. Daarom wil Alliander ieders talent optimaal benutten en ontwikkelen.

Topwerkgever zijn

Wij blijven bouwen aan een organisatie waar medewerkers vertrouwen hebben in de professionaliteit en het vakmanschap van collega’s. We willen dat zij plezier hebben in hun werk, trots zijn op wat ze doen en dat zij hun ambities kunnen realiseren. We onderzoeken de medewerkerstevredenheid continu en willen een Great Place to Work zijn.

In de komende jaren hebben we te maken met extra uitstroom van medewerkers als gevolg van de vergrijzing. Tot 2020 stromen er veel technisch geschoolde collega’s uit. Op de arbeidsmarkt zoeken we actief naar nieuwe, gekwalificeerde collega’s die een bijdrage willen leveren aan de toekomstige energievoorziening. In 2014 promoten we de bekendheid van Liander onder werkzoekenden door middel van een arbeidsmarktcampagne waarin onze bijdrage aan de maatschappij centraal staat.

Ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties

Veranderingen in de energiemarkt vormen ook een uitdaging voor medewerkers. Omdat de eisen van onze klanten en de omgeving steeds hoger zijn, worden onze werkzaamheden complexer. We streven ernaar ons werk steeds efficiënter in te richten om zo klantgericht mogelijk te werk te gaan. Veiligheid blijft daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Alliander investeert volop in training en bijscholing van medewerkers. We hebben een eigen opleidingscentrum en elke medewerker heeft een eigen opleidingsbudget. Daarnaast verstevigen we in 2014 de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en (regionaal) onderwijs. Samen kunnen we regionale plannen uitwerken en leren en werken dichter bij elkaar brengen.

Als maatschappelijk betrokken organisatie bieden we medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich bij Alliander verder te ontwikkelen. We verwachten dat er in 2014 negentig deelnemers via het programma Step2Work bij ons aan de slag zijn.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag