Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Energie voor aandeelhouders en investeerders

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering besteden we veel aandacht aan verantwoord ondernemen. Wij hebben de ambitie om in 2020 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Verder maken wij afspraken met leveranciers over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het streven is dat in 2014 met meer dan de helft van onze leveranciers MVI-contracten worden gesloten.

Voor onze aandeelhouders en investeerders is onze ambitie om een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde investering te zijn. We zoeken actief de dialoog op over onze investeringen.

Beter presteren dan de sector op het gebied van operational excellence

De beste dienstverlening leveren voor klanten, betekent dat wij de organisatie doorlopend moeten blijven aanscherpen. Bij alle activiteiten die wij uitvoeren, maken we een integrale afweging tussen economische, sociale en milieubelangen. De toezichthouder Autoriteit Consument Markt heeft bekend gemaakt dat de tarieven die netbeheerders mogen berekenen aan hun klanten vanaf 2014 dalen. Voor Liander en Endinet betekent dit dat er minder financiële ruimte is om te investeren in het energienet. En dat terwijl investeringen in het energienet juist hard nodig zijn voor de overgang naar een duurzame energievoorziening.

Bij de uitvoering van onze taken krijgt efficiëntie in ons werk de volle aandacht, ook om de energierekening betaalbaar te houden. In 2014 lopen programma’s die moeten leiden tot een meer efficiënte organisatie, waarin het werk voor klanten in één keer goed wordt uitgevoerd. We willen toe naar een organisatie die leert, zodat we veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid steeds verbeteren.

Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement

Alliander is een financieel gezond bedrijf, een robuuste, maatschappelijke en economisch verantwoorde investering. Dit solide fundament maakt het mogelijk om bedrijfs-economische en maatschappelijke doelen te realiseren.Investeringen toetsen wij aan ons financieel beleid en elementen als maatschappelijk toegevoegde waarde, reguleringseisen en het realiseren van een adequaat rendement. We willen hierbij minimaal een solide A-rating profiel behouden en zorgen voor een goede toegang tot de kapitaalmarkt.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag