Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kiest voor vormen van duurzame energie die voor de regio de meeste waarde toevoegen. Dit zijn met name wind- en zonne-energie en energie in de tuinbouw. Liander draagt hierin bij door het versterken van de energienetten en ondersteuning te bieden bij het realiseren van de doelstellingen in de regio.

Energie uit wind en zon

Steeds meer particulieren en bedrijven willen zelf energie opwekken. Liander helpt daarbij. In de regio Noord-Holland bieden windenergie en zonne-energie veel kansen. In 2014 werken wij mee aan twee initiatieven voor collectieve opwek van zonne-energie: in het Haarlemse Ramplaankwartier en langs de A4 in Haarlemmermeer. Ook maken we het energienet in Middenmeer klaar voor mogelijke uitbreiding van windenergie.

Nieuwe woningen en grote bedrijven aansluiten

Als gevolg van de economische crisis wordt in alle regio’s minder nieuwbouw van woningen en bedrijventerreinen gerealiseerd. In 2014 staat in Noord-Holland toch een aantal grote bouwprojecten gepland, waaronder nieuwe datacenters rondom Schiphol-Rijk. Amsterdam is een van de belangrijkste internetknooppunten in de wereld.

De betrouwbare energievoorziening in ons land is een van de belangrijkste redenen voor deze bedrijven om zich hier te vestigen.

Liander past de energie-infrastructuur aan en vergroot de capaciteit van enkele onderstations om nieuwe klanten aan te kunnen sluiten op het lokale energienet. Ook in een duurzaam bedrijvenpark ten zuiden van Hoofddorp en in glastuinbouwgebieden in Rijsenhout en Aalsmeer sluiten we nieuwe bedrijven aan.

Samen met aannemers staan we sterker

Aannemers zijn onmisbaar voor de uitvoering van ons werk. Met gezamenlijke kennis en kunde kunnen we innoveren en onze processen verbeteren. Daarbij is solide samenwerking een noodzaak om in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken. Tot 2018 werkt Liander in de regio Noord-Holland samen met vaste aannemers, waaronder Stam Co, aan de aanleg van netten. De lange contractperiode biedt zekerheid voor alle partijen. Aannemers kunnen het werk beter plannen en gericht investeren in werving en opleiding van personeel en Liander weet dat afgesproken resultaten worden behaald.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag