Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Amsterdam

Amsterdam speelt een cruciale rol in de Nederlandse economie. Wij zijn er trots op dat Liander daar dagelijks kan zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Het onderhoud aan de infrastructuur in Amsterdam is complex en wordt bemoeilijkt door de beperkte ruimte in de stad en drukke verkeersroutes. In overleg met de gemeente worden werkzaamheden nauwkeurig gepland om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Elektriciteitsgebruik neemt toe

De vraag naar elektriciteit groeit in Amsterdam. Liander werkt op verschillende plaatsen in de stad aan verzwaring van de infrastructuur om 24/7 voldoende stroom te kunnen bieden. In 2014 verzwaren we onder meer drie onderstations in Bijlmer Noord, Duivendrecht en de Oosterparkbuurt. Om de leveringszekerheid van energie onverminderd hoog te houden, investeren we in Amsterdam in het vervangen van verouderde netten en toebehoren. In 2014 vervangen we 36 kilometer brosse leidingen van grijs gietijzer en verouderde aansluitingen. Liander start een proef om deze aansluitingen met nieuwe technieken te vervangen, zodat we overlast en kosten kunnen beperken. Op enkele plaatsen in Amsterdam wordt de capaciteit van het net verhoogd tot 20 kilovolt. Dit gebeurt onder meer om grote bedrijven rond de Zuidas van energie te kunnen voorzien.

Ontwikkeling van de Zuidas

De Zuidas heeft zich ontwikkeld tot een stadscentrum van internationaal zaken doen en kennisontwikkeling. In de (duurzame) kantoorgebouwen in het gebied zijn grote bedrijven gevestigd. Om deze bedrijven te voorzien van water, telecom, riolering en energie is een multifunctionele ondergrondse ruimte gecreëerd.

Hierdoor is bij werkzaamheden de hinder voor de omgeving beperkt. In de komende jaren wordt door Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam gewerkt aan verdere ontwikkeling van de Zuidas. Dit heeft grote impact op de bestaande energie-infrastructuur. Voor het verbreden van snelwegen en het (deels) ondergronds brengen van de snelweg A10 zal Liander tientallen kilometer kabels en leidingen verleggen, nieuwe verbindingen maken en damwanden van 35 meter diep creëren. Ook zullen wij onderstations verzwaren om de energievoorziening in het gebied te vergroten. Tot 2018 zijn de kosten voor Liander geraamd op circa 30 miljoen euro.

Partner in Amsterdam Smart City

In 2014 zijn wij opnieuw partner in Amsterdam Smart City, een initiatief met meer dan 100 partijen die samenwerken aan slimme toepassingen met energie in Amsterdam. We testen verschillende technologieën in Nieuw-West, IJburg en Zuidoost. Samen met bewoners onderzoeken we in 2014 hoe hun wijk aangenamer en duurzamer kan worden. Door nieuwe technologieën tastbaar te maken, willen we bewoners prikkelen om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld zonnepanelen, een slimme meter of slimme toepassingen in huis. In Nieuw-West testen we in 2014 technologieën voor het op microschaal opwekken van elektriciteit die in batterijen wordt opgeslagen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag