Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Zuid-Holland

In Zuid-Holland past Liander de infrastructuur voor gas en elektriciteit aan om nieuwe woningen en bedrijven aan te kunnen sluiten. Daarnaast ondersteunen we de provincie in haar ambities om in 2020 14% van het totale energieverbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. In 2014 wordt in Leiden een pilot met energiebesparende openbare verlichting voortgezet.

Aanpassing van het energienet

In Zuid-Holland worden in 2014 meerdere kleine bouwprojecten gerealiseerd. Liander breidt de elektriciteitsnetten uit in onder meer Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Alphen aan den Rijn. We zorgen tegelijk voor verzwaring van het net om de verwachte toename in de vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen. In Leiden zullen we onze werkzaamheden op het Bio Science Park in 2014 afronden. Met de gemeente Leiden heeft Liander een ‘design and construct’ overeenkomst ondertekend. Dit wil zeggen dat de aannemer een oplossing ontwerpt en uitvoert op de meest economische wijze.

In 2014 werken we ook aan vernieuwing en aanpassing van het net om de kans op lokale storingen te verminderen. In Voorhout, Wassenaar, Oegstgeest, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp hebben klanten in 2013 meerdere onderbrekingen gehad in de energielevering. Liander past het energienet aan om de betrouwbaarheid van de energievoorziening in de regio hoog te houden.

Ontwikkelingen glastuinbouw

In Zuid-Holland zijn meerdere clusters van tuinbouwbedrijven gevestigd. In en rondom al deze zogenoemde greenports vindt in 2014 herstructurering plaats en worden nieuwe gebieden ontwikkeld. Liander past de huidige netstructuur in deze gebieden aan om bedrijven met een substantiële vermogensbehoefte aan te kunnen sluiten. De Greenpoort Boskoop ontwikkelt snel en ook in de Zuidplaspolder wil men 60 hectare voor glastuinbouw realiseren.

Slimme openbare verlichting in Leiden

Verlichting van snelwegen of straten is noodzakelijk voor de sociale en verkeersveiligheid. Echter het kost relatief veel energie. Steeds meer gemeenten stellen ons de vraag hoe zij op openbare verlichting kunnen besparen. Bijvoorbeeld door zelf de tijd te kunnen bepalen waarop de openbare verlichting inschakelt, willen we gemeenten actief ondersteunen in de overgang naar energiezuinige openbare verlichting. Daarom testen we een ‘slimme aansluiting voor openbare verlichting’ voorzien van monitoring-, schakel- en dimfuncties. In 2014 worden pilots met het zogenoemde FlexOV voortgezet in Amsterdam, Leiden en Zaltbommel.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag