Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Flevoland

In Flevoland worden nog veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Liander investeert daarom 6,6 miljoen euro in de uitbreiding van het energienet in deze regio. Daarnaast denken we met de provincie en gemeenten mee over duurzame initiatieven. Windparken spelen een belangrijke rol in de ambitie van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn.

Meer natuur in Flevoland

Als een van de eerste regio’s in Nederland heeft Flevoland geïnvesteerd in windenergie. De provincie Flevoland biedt initiatiefnemers nu zelfs de ruimte om ‘tweede generatie windparken’ te ontwikkelen. De provincie wil meer megawatts met minder windmolens. De nieuwe windmolens moeten worden geconcentreerd in windparken. Hierdoor wordt het oorspronkelijke open landschap hersteld en neemt de duurzame energieproductie toe.

Almere wordt op vijf na grootste stad in Nederland

Tot 2030 zijn in de Noordelijke Randstad ruim 200.000 nieuwe woningen nodig. Een deel van die vraag kan binnen steden als Amsterdam en Utrecht en binnen de gemeente Haarlemmermeer worden ingevuld. Voor het overige deel blijkt Almere, na afweging van verschillende alternatieven, de meest geschikte locatie te zijn. Almere heeft voldoende ruimte om kwalitatief hoogwaardig te wonen, te werken en te leven. Het Rijk heeft daarom aan de gemeente Almere gevraagd om 60.000 woningen te bouwen en 100.000 banen te creëren. Hiermee gaat Almere behoren tot de top vijf van grootste steden van Nederland. In 2014 bereidt Liander de infrastructuur voor op de verwachte toename van het energieverbruik in Almere.

Vervanging en uitbreiding

Om de betrouwbaarheid van de energievoorziening te garanderen, investeert Liander in vervanging van delen van het netwerk. In 2014 werken we hieraan onder meer in Muiden bij de reconstructie van de snelweg A1. Onder de Vecht wordt een nieuwe grote gasleiding aangelegd. In verband met verwachte nieuwbouw breiden we onze gas- en elektriciteitsnetten uit. We werken aan de energie-voorziening voor woningbouw in Lelystad, Almere, Zeewolde, Dronten, Blaricum, Weesp en Muiden. In Lelystad en Zeewolde breiden we het net uit in verband met (nieuw aan te leggen) industrieterreinen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag