Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Friesland

In de werkzaamheden van Liander in Friesland is een verschuiving zichtbaar. Er worden minder traditionele nieuwe aansluitingen gerealiseerd en de vraag naar ondersteuning van duurzame initiatieven neemt toe. Liander ondersteunt de duurzame ambities van de provincie en gemeenten. Bijvoorbeeld door de aanleg van intelligente energienetten.

Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking

Friesland zet in op windenergie. Op verschillende plekken in de regio worden plannen gemaakt voor nieuwe windparken of uitbreiding van bestaande parken. In Makkum komt in 2013 mogelijk een nieuw windpark. De windparken Hiddum-Houw in W├╗nseradiel, Windpark A7, Prins in Warns en windpark BeaBuorren worden mogelijk uitgebreid of vervangen. Liander volgt de ontwikkelingen nauwgezet, zodat we het energienetwerk op tijd kunnen aanpassen als dat nodig is. Er lopen ook enkele onderzoeken naar de toepassing van aardwarmte in Friesland. En we sluiten aan bij planvorming van zonneparken op onder meer Texel, Ameland, Schiermonnikoog en in Dokkum.

Aanpassingen in de bestaande energie-infrastructuur

In 2014 start Liander in Kootstertille en rond Harich met werkzaamheden voor de verzwaring van het energienet naar 20 kilovolt. Hiermee kunnen knelpunten in het hoogspanningsnet worden opgelost. De aanpassingen aan het hoogspanning- en middenspanningsnet vormen een miljoeneninvestering. De meeste werkzaamheden vinden plaats in 2014. Het project loopt door tot 2015.

Tussen Dokkum en Nijenga continueert Liander werkzaamheden die in 2013 zijn gestart rond De Centrale As, een nieuwe weg die de ruimtelijke en sociaal-economische infrastructuur in Noordoost Friesland zal verbeteren. Liander verlegt tot 2015 kabels en leidingen in dit gebied. Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats in 2014. Ook worden in 2014 enkele grote aansluitingen op het gas- en elektriciteitsnet gerealiseerd in Friesland om grote ondernemingen, waaronder de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Anjum, van voldoende energie te kunnen voorzien voor hun activiteiten.

Samenwerking met het Friesland College en Friese aannemers

Liander, het Friesland College (ROC) en Friese aannemers werken samen om leerlingen op te leiden en een baan te bieden als monteur in de provincie Fryslân. Dit is nodig vanwege het verwachte tekort aan monteurs in Friesland. De leerlingen zullen in de praktijk les krijgen op het ROC, praktijkervaring krijgen door leermeesters van Liander en het geleerde in de praktijk brengen door werkbegeleiders bij de aannemers. Uiteindelijk kunnen de leerlingen doorstromen naar een baan bij de aangesloten aannemers of netbeheerders.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag