Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noord-Brabant

Om dagelijks te voldoen aan de vraag naar energie, verhoogt Endinet op sommige plaatsen de capaciteit van de netten. Ook wordt de kwaliteit van de gasnetten op verschillende plaatsen verbeterd om de kans op storingen verder te verkleinen. Samen met regionale overheden worden de mogelijkheden van lokale duurzame opwekking van energie verkend.

Stijgende vraag naar energie

Om de toenemende belasting van het net in de toekomst beter op te vangen, is Endinet in 2013 gestart met de implementatie van intelligente netten. Deze werkzaamheden zetten we in 2014 voort, onder meer in Eindhoven met het project Airey. In verband met (verwachtte) groei in het gebied breiden we de capaciteit van de energienetten uit. Zo kunnen we de groeiende industrie rond Strijp faciliteren en de gasvoorziening in het centrum van Eindhoven en rond Westerhoven en Bergeijk verbeteren.

Vergroten van de kwaliteit

In 2012 is Endinet gestart met een programma om de kwaliteit van het gasnetwerk te verbeteren. Op basis van een uitgebreide risicoanalyse is besloten om de komende jaren een aantal gasleidingen van onder meer grijs gietijzer te vervangen. Dit verlaagt het risico op storingen in het gasdistributienet en verhoogt de kwaliteit van het net. Dit programma loopt nog tot en met 2016. De werkzaamheden verlopen volgens plan. Bij het saneren van de leidingen wordt zo veel mogelijk de combinatie gezocht met het waterleidingbedrijf om de overlast voor de omgeving te beperken. Daarnaast worden de leidingen zoveel mogeljk gelijktijdig vervangen in combinatie met reconstructies en andere gemeentewerken.

Ook het asbestsaneringsprogramma voor onze installaties en gebouwen loopt door in 2014. Komend jaar worden in de regio Noord-Brabant naar verwachting 20 distributiestations, twee klantenstations en een wijkstation gesaneerd.

Project Groen gas

In 2013 is een project uitgevoerd voor het invoeden van groen gas. De noodzakelijke aanpassingen aan de gasinfrastructuur van Endinet zijn inmiddels afgerond. De invoeding van groen gas door een nieuwe groen gas leverancier is in september 2013 gestart. Op dit moment heeft Endinet overleg met in totaal twee initiatiefnemers voor de invoeding van groen gas op diverse locaties verspreid over het voorzieningsgebied. Daarnaast zijn in op verzoek van potentiƫle invoeders drie haalbaarheidsstudies uitgevoerd.

Project Airey

Om de effecten van op afstand schakelen, decentrale invoeding en op afstand meten te bepalen wordt er in een specifieke wijk van Eindhoven een project Airey opgezet. De huizen worden voorzien van zonnepanelen en de schakelstations van extra meetapparatuur. Zo kunnen we met name de effecten die zonnepanelen op de powerquality hebben leren kennen en ons voorbereiden op een grootschalige decentrale opwek.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag