Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Nieuwe dienstverlening

Wonen, werken en transport zijn over 10 jaar niet meer hetzelfde als nu. Daarom kijkt Alliander vooruit. Naast ons werk als netbeheerder investeren we gericht in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. Zo kunnen we de maatschappij helpen bij actuele energievragen en onze energienetten op tijd aanpassen.

Verken de toekomst

In 2014 werken wij aan nieuwe experimenten en proeftuinen om de toekomst te verkennen. Interesse of zelf een goed idee? Stuur dan een e-mail naar info@alliander.com en ga in gesprek met een van onze medewerkers.

01 Alliander is partner in duurzame gebiedsontwikkeling

Gemeenten en provincies hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Wij gaan hen helpen door te investeren in regionale duurzame gebiedsontwikkeling. En we denken mee over de kansen die beschikbare energiebronnen bieden, zoals warmte en biogas.

In Nijmegen leggen we in 2014 een warmtenet aan, waarbij industriële restwarmte gebruikt wordt om 14.000 woningen van energie te voorzien. Hiermee wordt een CO2-besparing van 70% in de regio gerealiseerd. Daarnaast werken we in Venlo mee aan het verduurzamen van Greenport Venlo. Het gebied heeft veel potentie voor duurzame opwekking en levering van energie. Voor Alliander is dit een uitgelezen kans om onze ideeën in een groot gebied in de praktijk te brengen. Van het aanleggen van de infrastructuur tot en met opwek en levering. Ongeveer 40 procent van de energievraag in Greenport Venlo moet straks op duurzame wijze worden geproduceerd.

02 Stimuleren van de mobiliteit van de toekomst

Stichting e-laad.nl, een initiatief van netbeheerders, heeft de basis gelegd voor een publieke laadinfrastructuur in Nederland. Vanaf 2014 gaat de stichting verder als kennis- en expertisecentrum. Alliander gaat door met de ontwikkeling van een laadinfrastructuur voor de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Zo kunnen wij elektrische rijders betrouwbare, kosteneffectieve en slimme laadoplossingen bieden voor thuis, op het werk en onderweg.

Met het uitbreiden van de mobiliteitsactiviteiten leveren we een bijdrage aan onder meer het reduceren van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van het stedelijk vervoer. Samen met de automobielbranche, overheden, serviceproviders en netbeheerders ontwikkelen we uniforme standaarden voor aansluitingen en voor de verrekening van elektriciteit. Elektrische rijders in Arnhem gaan we in 2014 voorzien van een uitgebreidere openbare laadinfrastructuur. We leveren, exploiteren, beheren en onderhouden alle laadpalen in de stad.

03 Duurzaam wonen wordt realiteit

We willen er voor zorgen dat huiseigenaren de regie hebben over hun energierekening. Het verduurzamen van de woning staat hierbij centraal. Daarom bieden we hulp aan bij onder meer woningisolatie, de aanschaf van een HR-ketel, zonnepanelen of duurzame warmtepomp. Samen maken we van elk huis een comfortabel en duurzaam huis, met gelijkblijvende maandlasten. Een lokale adviseur helpt de bewoner bij elke stap in het proces. Vanaf het energie-besparingsadvies, het selecteren van lokale uitvoerders tot en met de uitvoering van de maatregelen. De bewoner

maakt zelf een keuze voor de financier en kiest een aannemer en installateur uit de vooraf geselecteerde ‘pool’ van lokale uitvoerders. We werken intensief samen met lokale duurzame ondernemers en lokale duurzame energie-coöperaties aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Ons initiatief met duurzaam wonen bouwt voort op andere initiatieven, zoals ‘Blok voor Blok’ in Haarlem en ‘Wijk in de Watten’ in Apeldoorn. We zijn de pilotfase inmiddels ontgroeid, hebben ervaring opgedaan met de eerste klanten en gaan verder onder de nieuwe naam Hoom. Bij het aantreden van een nieuwe fase, het opbouwen van een duurzaam bedrijf, hoort namelijk een naam die zegt waar het om gaat. Hoom, je thuis voelen in je huis.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag