Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kiest voor vormen van duurzame energie die voor de regio de meeste waarde toevoegen. Dit zijn met name wind en zonne-energie en energie in de tuinbouw. Liander droeg hier in 2014 aan bij door het versterken van de energienetten en zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van een meer duurzame energievoorziening.

Energie uit wind en zon

Steeds meer particulieren en bedrijven willen zelf energie opwekken. In 2014 werkte Liander mee aan twee initiatieven voor collectieve opwek van zonne-energie: in het Haarlemse Ramplaankwartier en langs de A4 in Haarlemmermeer. Ook maakten we het energienet in Middenmeer klaar voor mogelijke uitbreiding van windenergie.

Nieuwe woningen en grote bedrijven aangesloten

In 2014 werden in Noord-Holland een aantal grote bouwprojecten gerealiseerd, waaronder nieuwe datacenters rondom Schiphol-Rijk. De betrouwbare energievoorziening in ons land is een van de belangrijkste redenen voor deze bedrijven om zich hier te vestigen. Liander paste de energie-infrastructuur aan en vergrootte de capaciteit van enkele onderstations om nieuwe klanten aan te kunnen sluiten op het lokale energienet. Ook in een duurzaam bedrijvenpark ten zuiden van Hoofddorp en in glastuinbouwgebieden in Rijsenhout en Aalsmeer sloten we nieuwe bedrijven aan.

Volop onderhoud aan het energienet

Op verschillende plaatsen in Noord-Holland is onze gasinfrastructuur verbeterd. Hierdoor kunnen we onder meer klanten in Purmerend in de toekomst van voldoende gas voorzien via de hulpwarmtecentrale. Ook zorgden we ervoor dat tientallen gasstations blijven voldoen aan de NEN-normen. Verder moderniseerden we in 2014 op diverse plekken onze verbindingen, onder meer door het vervangen van stalen aansluitleidingen en verbindingen van grijs gietijzer. In 2014 waren we ook aan het werk bij de wegreconstructies van de Westfrisiaweg (N23), de snelweg A9 en reconstructies in Haarlem.

Actief op Texel

Texel wil in 2020 volledig zelf voorzien in de energiebehoefte van het eiland. Het is de bedoeling dat alle benodigde energie opgewekt wordt via duurzame energiebronnen. Liander faciliteert eilandbewoners bij deze ambitie. In 2014 hebben we slimme energiemeters aangeboden op het eiland. Ook hebben we meetpunten in het gasnet toegevoegd om energiestromen beter te kunnen monitoren. In overleg met Staatstoezicht op de Mijnen is voor Texel bovendien een plan opgesteld om de betrouwbaarheid van het gasnet te verhogen. In dit kader zijn werkzaamheden gestart die ook doorlopen in 2015.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag