Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Zuid-Holland

In Zuid-Holland paste Liander de infrastructuur voor gas en elektriciteit aan om nieuwe woningen en bedrijven aan te kunnen sluiten. Daarnaast ondersteunden we de provincie in haar ambities om in 2020 14% van het totale energieverbruik op te wekken uit hernieuwbare bronnen. In 2014 werd in Leiden een pilot met energiebesparende openbare verlichting afgerond.

Aanpassing van het energienet

In Zuid-Holland werden in 2014 meerdere kleine bouwprojecten gerealiseerd. Liander breidde daarom de elektriciteitsnetten uit in onder meer Noordwijk, Voorhout, Sassenheim en Alphen aan den Rijn. We zorgden tegelijk voor verzwaring van het net om de verwachte toename in de vraag naar elektriciteit te kunnen opvangen. In overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland, dat op grote schaal dijken verbreed en verzwaard, verlegden wij diverse delen van het gas- en elektriciteitsnet. Ook werkten wij in Zuid-Holland aan vernieuwing en aanpassing van het net om de kans op lokale storingen te verminderen. De vervangingsinvesteringen in ons gasnetwerk vielen aanzienlijk lager uit. Na een gedegen risico-inspectie bleek het aantal benodigde saneringen van gasaansluitingen minder dan verwacht. Daarnaast kon de vervanging van grijs gietijzeren hoofdleidingen worden beperkt, omdat de activiteiten van grondroerders in de directe nabijheid van deze leidingen achterbleven bij de verwachting. 

Ontwikkelingen glastuinbouw

In Zuid-Holland zijn meerdere clusters van tuinbouwbedrijven gevestigd. In en rondom al deze zogenoemde greenports vond in 2014 herstructurering plaats en werden nieuwe gebieden ontwikkeld. Liander paste de huidige netstructuur in deze gebieden aan om bedrijven met een substantiële vermogensbehoefte aan te kunnen sluiten.

Slimme openbare verlichting in Leiden

Verlichting van snelwegen of straten is noodzakelijk voor de sociale en verkeersveiligheid. Echter het kost relatief veel energie. Steeds meer gemeenten stellen ons de vraag hoe zij op openbare verlichting kunnen besparen. In Leiden hebben wij in 2014 een succesvolle pilot gedaan met ‘FlexOVL’. Vanaf 2015 introduceert Liander deze dienst voor alle gemeenten in het verzorgingsgebied. Gemeenten kunnen hiermee zelf de openbare verlichting schakelen, sneller storingen verhelpen en energie besparen.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag