Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Flevoland

Flevoland is nog steeds een groeiregio. In 2014 werden hier diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Daarnaast dachten we met de provincie en gemeenten mee over duurzame initiatieven.

Windparken spelen een belangrijke rol in de ambitie van de provincie Flevoland om in 2020 energieneutraal te zijn. Nieuwe windmolens worden zoveel mogelijk geconcentreerd in windparken om het oorspronkelijke open landschap te herstellen.

Almere wordt op vijf na grootste stad in Nederland

Almere heeft voldoende ruimte om kwalitatief hoogwaardig te wonen, te werken en te leven. Het Rijk heeft daarom aan de gemeente Almere gevraagd om 60.000 woningen te bouwen en 100.000 banen te creƫren. Hiermee gaat Almere behoren tot de top vijf van grootste steden van Nederland. In 2014 bereidde Liander de infrastructuur voor op de verwachte toename van het energieverbruik in Almere. We werkten onder meer aan de energievoorziening voor woningbouw in Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten. In Lelystad en Zeewolde breidden we onze infrastructuur uit in verband met (nieuw aan te leggen) industrieterreinen.

Vervanging en uitbreiding

Om de betrouwbaarheid van de energievoorziening te garanderen, investeerde Liander ook in vervanging van delen van het netwerk. In 2014 waren we onder meer aan het werk in Muiden bij de reconstructie van de snelweg A1. De wegaanpassing heeft een grote impact op de bestaande infrastructuur en zal in 2015 verder worden uitgevoerd. De vervangingsinvesteringen in Flevoland zijn conform planning gerealiseerd, maar investeringen in de uitbreiding van onze netwerken bleven achter op onze prognoses. Dit komt onder meer doordat de voorgenomen uitbreiding van de onderstations De Vaart en Lelystad zijn verschoven naar 2015. Ook vergden ontwikkelingen in de woningbouw en industrie in 2014 minder netuitbreiding dan verwacht.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag