Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

1e halfjaar

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en
fair value mutaties

Exclusief bijzondere
posten en fair
value mutaties

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Netto-omzet

777

786

-

-

777

786

Overige baten

45

83

-

40

45

43

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-518

-572

64

-2

-582

-570

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-159

-156

-

-

-159

-156

Geactiveerde eigen productie

84

78

-

-

84

78

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

229

219

64

38

165

181

       

Financiële baten/(lasten)

-34

-40

-5

-1

-29

-39

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

-

-

-

-1

-

       

Resultaat voor belastingen

194

179

59

37

135

142

       

Belastingen

-48

-33

-14

5

-34

-38

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

146

146

45

42

101

104

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

15

10

-

-

15

10

Resultaat na belastingen

161

156

45

42

116

114

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere bate in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten van € 64 miljoen heeft voor € 66 miljoen betrekking op de contractuele beëindiging van de CDS. Dit betreft een financieel instrument welke gerelateerd is aan twee cross border lease contracten. Het restant van de bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in zowel het 1e halfjaar van 2015 (€ 2 miljoen) als van 2014 (€ 2 miljoen) heeft te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen.

De bijzondere financiële last van € 5 miljoen in het 1e halfjaar van 2015 betreft voor € 4 miljoen valutaresultaten met betrekking tot de CDS (aangezien dit een US-dollar instrument is). Het restant van de bijzondere last van € 1 miljoen (1e halfjaar 2014: € 1 miljoen last) heeft betrekking op de koersverschillen tussen de Euro en de US-dollar van de overige in de balans opgenomen cross border lease gerelateerde beleggingen. Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.

De bijzondere post in 2014 onder de overige baten betrof de boekwinst van € 45 miljoen op de verkoop van het 25,4% belang in KEMA aan DNV.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag