Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Resultaat segmenten

De segmenten zijn bepaald op basis van de interne rapportage structuur van Alliander. Bij deze interne rapportage structuur wordt geen rekening gehouden met de classificatie voor Endinet als 'aangehouden voor verkoop'. Dit betekent dat Endinet wordt meegeconsolideerd in de cijfers van Alliander en de afschrijvingen niet zijn stopgezet. Het gevolg is dat het resultaat van de segmenten afwijkt van het bedrijfsresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Het bedrijfsresultaat van het segment Netbeheer Liander bedraagt over het 1e halfjaar van 2015 € 197 miljoen, een daling van € 13 miljoen ten opzichte van het 1e halfjaar van 2014, onder meer als gevolg van lagere gereguleerde tarieven en de toename van precario lasten. Het segment Netwerkbedrijf Endinet heeft in het 1e halfjaar van 2015 een bedrijfsresultaat behaald van € 8 miljoen ten opzichte van € 10 miljoen over dezelfde periode in 2014, eveneens een gevolg van lagere gereguleerde tarieven. Bij het segment Overig (deze bestaan met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat minus € 29 miljoen (1e halfjaar van 2014: minus € 27 miljoen) als gevolg van onder andere kosten van leegstand en de aanloopkosten van de nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag