Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verklaring Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verklaart, voor zover bekend, dat:

  1. De geconsolideerde halfjaarcijfers 2015 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en
  2. Het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de belangrijkste gebeurtenissen gedurende het halve boekjaar en een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaar 2015 van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Arnhem, 29 juli 2015

Raad van Bestuur

Peter Molengraaf, voorzitter
Mark van Lieshout
Ingrid Thijssen

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag