Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

20141

Netto-omzet

777

 

786

 

Overige baten

45

 

83

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

822

 

869

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-182

 

-182

 

Personeelskosten

-222

 

-224

 

Externe personeelskosten

-61

 

-54

 

Overige bedrijfskosten

-53

 

-112

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-518

 

-572

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-159

 

-156

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

84

 

78

 

Totaal bedrijfskosten

 

-593

 

-650

     

Bedrijfsresultaat

 

229

 

219

     

Financiële baten

 

4

 

5

Financiële lasten

 

-38

 

-45

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

194

 

179

     

Belastingen

 

-48

 

-33

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

146

 

146

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

15

 

10

Resultaat na belastingen

 

161

 

156

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag