Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Netto-omzet

825

 

837

 

Overige baten

47

 

85

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

872

 

922

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-189

 

-188

 

Personeelskosten

-233

 

-234

 

Externe personeelskosten

-62

 

-56

 

Overige bedrijfskosten

-57

 

-117

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-541

 

-595

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-179

 

-176

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

87

 

80

 

Totaal bedrijfskosten

 

-633

 

-691

     

Bedrijfsresultaat

 

239

 

231

     

Financiële baten

 

4

 

10

Financiële lasten

 

-38

 

-49

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-

Resultaat voor belastingen

 

204

 

192

     

Belastingen

 

-51

 

36

     

Resultaat na belastingen

 

153

 

156

 

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag