Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen

€ miljoen

2015

2014

Debiteuren, reguliere verkopen

74

 

70

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-9

 

-10

 

Handelsvorderingen

 

65

 

60

     

Overige vorderingen

 

19

 

22

Overlopende activa

 

154

 

176

     

Boekwaarde per 31 december

 

238

 

258

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 9 miljoen (2014: € 10 miljoen). De last in de winst-en-verliesrekening over 2015 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 1 miljoen (2014: € 2 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot [34].

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag