Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 11 Liquide middelen

Liquide middelen

€ miljoen

2015

2014

Banktegoeden

15

10

Kasgeldleningen

74

157

   

Boekwaarde per 31 december

89

167

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,20% tot 0,17% (2014: 0,00% tot 0,27%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2015 geen gelden in liquide middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft (2014: nihil).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag