Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 13 Rentedragende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2015

2014

Boekwaarde per 1 januari

1.775

1.895

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

481

157

Aflossingen

-590

-284

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

2

7

Totaal

-107

-120

   

Boekwaarde per 31 december

1.668

1.775

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

82

90

Onderhandse en groenleningen

2,1%

2,9%

20

1

13

20

Euro Medium Term Notes

3,7%

3,9%

400

-

1.095

1.494

Euro Commercial Paper

0,4%

0,6%

46

153

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

7

12

       

Boekwaarde per 31 december

  

471

159

1.197

1.616

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2015 € 471 miljoen (2014: € 159 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (met name Euro Medium Term Notes) en de Euro Commercial Paper. Ultimo 2015 was voor een boekwaarde van € 1.495 miljoen (nominaal € 1.500 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2015 is in het kader van het ECP-programma voor € 46 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2014: € 153 miljoen).

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2015

2014

Minder dan 1 jaar

471

159

Tussen 1 en 2 jaar

6

424

Tussen 2 en 3 jaar

6

5

Tussen 3 en 4 jaar

306

6

Tussen 4 en 5 jaar

7

306

Meer dan 5 jaar

872

875

   

Boekwaarde per 31 december

1.668

1.775

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag