Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 16 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

€ miljoen

Milieuherstelkosten

Overige voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014

2

122

124

    

Mutaties 2014

   

Dotaties

-

2

2

Onttrekkingen

-1

-4

-5

Vrijval

-1

-127

-128

Valuta- omrekeningsverschillen en overige mutaties

-

8

8

Totaal

-2

-121

-123

    

Boekwaarde per 31 december 2014

-

1

1

    

Mutaties 2015

   

Dotaties

-

3

3

Onttrekkingen

-

-1

-1

Totaal

-

2

2

    

Boekwaarde per 31 december 2015

-

3

3

De overige voorzieningen ultimo 2015 bedragen € 3 miljoen en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten. Voor een nadere toelichting omtrent de vrijval in 2014 van € 127 miljoen wordt verwezen naar noot [8].

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag