Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 37 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsge- bouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfs- middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

158

294

43

495

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-81

-202

-

-283

     

Boekwaarde per 1 januari 2014

77

92

43

212

     

Mutaties 2014

    

Investeringen

-

5

70

75

Desinvesteringen

-3

-1

-5

-9

Afschrijvingen

-4

-42

-

-46

Investeringen in joint operation CDMA

-

9

-

9

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-

37

-35

2

     

Totaal

-7

8

30

31

     

Boekwaarde per 31 december 2014

    

Aanschafwaarde

150

345

73

568

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-245

-

-325

     

Boekwaarde per 31 december 2014

70

100

73

243

     

Mutaties 2015

    

Investeringen

-

17

61

78

Desinvesteringen

-2

-5

-

-7

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

68

44

-118

-6

     

Totaal

61

6

-57

10

     

Boekwaarde per 31 december 2015

    

Aanschafwaarde

196

365

16

577

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-65

-259

-

-324

     

Boekwaarde per 31 december 2015

131

106

16

253

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 78 miljoen (2014 € 75 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de herontwikkeling van de locatie in Duiven en investeringen in hard- en software.

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag