Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar1

€ miljoen

2016

2015

Netto-omzet

783

 

777

 

Overige baten

65

 

45

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

848

 

822

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-195

 

-182

 

Personeelskosten

-238

 

-222

 

Externe personeelskosten

-60

 

-61

 

Overige bedrijfskosten

-156

 

-53

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-649

 

-518

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-182

 

-159

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

91

 

84

 

Totaal bedrijfskosten

 

-740

 

-593

     

Bedrijfsresultaat

 

108

 

229

     

Financiële baten

 

8

 

4

Financiële lasten

 

-36

 

-38

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-1

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

79

 

194

     

Belastingen

 

-23

 

-48

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

56

 

146

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

176

 

15

Resultaat na belastingen

 

232

 

161

  • 12016: inclusief AEF, exclusief Endinet
    2015: exclusief AEF en Endinet (behalve voor het resultaat na belastingen)
    Voor de toelichting zie blz. 16
Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag