Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 6 Voor verkoop beschikbare financiële activa

€ miljoen

 

Boekwaarde per 1 januari 2015

359

  

Mutaties 2015

 

Valuta-omrekeningsverschillen

28

Reële waardeveranderingen

15

Contractuele beëindiging financieel actief

-173

Totaal

-130

  

Boekwaarde per 31 december 2015

229

  

Mutaties 2016

 

Valuta-omrekeningsverschillen

5

Reële waardeveranderingen

-10

Totaal

-5

  

Boekwaarde per 31 december 2016

224

De post voor verkoop beschikbare financiële activa ultimo 2016 bestaat uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten (2015: € 229 miljoen). De boekwaarde van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 168 miljoen (2015: € 162 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag