Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2016

2015

Banktegoeden

11

15

Kasgeldleningen

37

74

   

Boekwaarde per 31 december

48

89

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,62% tot 0,0% (2015: -0,20% tot 0,17%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2016 geen gelden in liquide middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft (2015: nihil).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag