Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 13 Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

1.668

1.775

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

843

481

Aflossingen

-941

-590

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

-6

2

Totaal

-104

-107

   

Boekwaarde per 31 december

1.564

1.668

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

76

82

Onderhandse en groenleningen

1,1%

2,1%

1

20

12

13

Euro Medium Term Notes

2,6%

3,7%

-

400

1.394

1.095

Euro Commercial Paper

0,0%

0,4%

75

46

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

1

7

       

Boekwaarde per 31 december

  

81

471

1.483

1.197

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2016 € 81 miljoen (2015: € 471 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden en de Euro Commercial Paper.

Ultimo 2016 was voor een boekwaarde van € 1.394 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2016 is in het kader van het ECP-programma voor € 75 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2015: € 46 miljoen).

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Minder dan 1 jaar

81

471

Tussen 1 en 2 jaar

6

6

Tussen 2 en 3 jaar

306

6

Tussen 3 en 4 jaar

7

306

Tussen 4 en 5 jaar

8

7

Meer dan 5 jaar

1.157

872

   

Boekwaarde per 31 december

1.565

1.668

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag