Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2016

2015

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.012

980

Transport- en aansluitdienst gas

313

299

Meetdiensten

120

145

Overige omzet1

139

116

   

Totaal

1.584

1.540

  • 1Op basis van voortschrijdende inzichten heeft in de vergelijkende cijfers over 2015 een verschuiving plaatsgevonden van € 46 miljoen tussen Overige omzet en Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten.

De netto-omzet over het boekjaar is ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met € 44 miljoen naar € 1.584 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de toevoeging van het nieuw verworven gebied in Friesland en de Noordoostpolder (€ 62 miljoen) en een groei van het aantal aansluitingen voor zowel gas, elektriciteit als de meetdienst (€ 14 miljoen). De lagere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas en elektriciteit (-/- € 22 miljoen) en lagere gereguleerde tarieven voor de meetdienst (-/- € 33 miljoen) hadden een negatief effect op de omzet. De groei van de niet gereguleerde activiteiten heeft gezorgd voor een stijging van de overige omzet (€ 23 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag