Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Noot 22 Overige baten 

€ miljoen

2016

2015

Amortisatie bijdragen in aanleg

66

64

Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten1

73

76

   

Totaal

139

140

  • 1Op basis van voortschrijdende inzichten heeft in de vergelijkende cijfers over 2015 een verschuiving plaatsgevonden van € 46 miljoen tussen Overige omzet en Exploitatiebijdragen en overige bedrijfsopbrengsten.

De overige baten zijn in het boekjaar 2016 uitgekomen op € 139 miljoen (2015: € 140 miljoen). De overige baten hebben verder voornamelijk betrekking op de amortisatie van aansluitbijdragen van onze klanten (€ 66 miljoen) en (eenmalige) exploitatiebijdragen (€ 32 miljoen). Daarnaast is sprake van diverse overige opbrengsten, bestaande uit onder meer ontvangen schadevergoedingen, verhuuropbrengsten, boekwinsten uit verkoop van activa en overig (totaal € 41 miljoen).

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag