Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2016

2015

Netto-omzet

 

10

 

7

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

28

 

25

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

295

 

299

 
      

Som der bedrijfsopbrengsten

48

 

333

 

331

      
      

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

49

-60

 

-62

 

Lonen en salarissen

50

-116

 

-105

 

Sociale lasten

50

-9

 

-9

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

51

-64

 

-63

 

Overige bedrijfskosten

52

-123

 

-123

 
      

Som der bedrijfslasten

  

-372

 

-362

      

Bedrijfsresultaat

  

-39

 

-31

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

53

 

149

 

167

Rentelasten en soortgelijke kosten

54

 

-79

 

-124

      

Resultaat voor belastingen

  

31

 

12

      

Belastingen

55

 

-9

 

-2

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

56

 

260

 

225

      

Resultaat na belastingen

  

282

 

235

Toegevoegd aan Mijn verslag + Mijn verslag